KOMUNIKAT nr 4 / 2017

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r.
Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu informuje, co poniżej następuje.

1. Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 88 poz. 400 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.7.1.2017, z dniem 31 marca 2017 r. odwołał

Pana bryg. mgr. inż. Krzysztofa SZYSZKE ze stanowiska Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.

2. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 88 poz. 400 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.7.2.2017 Krzysztofa SZYSZKE, z dniem 1 kwietnia 2017 r. powołał

Pana bryg.  mgr. inż. Krzysztofa SZYSZKE na stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu

Podpisał:
mł. bryg. mgr inż. Łukasz Winkowski
Naczelnik Wydziału Kadr