Komunikat nr 4/2018

Wrocław, dnia 19 kwietnia 2018 r.

Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu informuje, co poniżej następuje:

 

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) kodeks postępowania administracyjnego, z dniem 19 kwietnia 2018 r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.63.1.2018 z dnia 19.04.2018 r., z dniem 19 kwietnia 2018 r. powierzył Panu mł. bryg. mgr. Dariuszowi Budkiewiczowi pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy, w związku z uchyleniem Decyzji nr WK.1111.52.1.2018 z dnia 26 marca 2018 r. Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w sprawie powołania dotychczasowego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

 

Podpisał:
mł. kpt. Przemysław Wróbel
Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr