Komunikat nr 7 / 2017

Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu informuje, co poniżej następuje.

 1. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.33.1.2017 z dnia 30.06.2017 r., z dniem 1 lipca 2017 r. powołał

  Pana bryg. mgr. inż. Radosława Fijołka na stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

 2. Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.30.1.2017 z dnia 29.06.2017 r., z dniem 1 lipca 2017 r. powierzył

  Panu mł. bryg. mgr. inż. Andrzejowi Cioskowi pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

 3. Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.31.1.2017 z dnia 29.06.2017 r., z dniem 1 lipca 2017 r. powierzył

  Panu bryg. mgr. inż. Pawłowi Kalińskiemu pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.

 4.  Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.32.1.2017 z dnia 29.06.2017 r., z dniem 1 lipca 2017 r. powierzył

  Panu mł. bryg. mgr. inż. Krzysztofowi Gielsie pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oławie.

 5. Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1295.47.1.2017 z dnia 30.06.2017 r., z dniem 1 lipca 2017 r. powierzył

  Panu kpt. mgr. inż. Bartłomiejowi Zarzyckiemu pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich.

Podpisał:
mł. bryg. mgr inż. Łukasz Winkowski
Naczelnik Wydziału Kadr