Komunikat nr 8/2017

Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu informuje, co poniżej następuje:

  1. Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.37.2.2017 z dnia 07.07.2017 r., z dniem 21 lipca 2017 r.  odwołał

Pana st. bryg. mgr. inż. Tomasza NEWLACZYLA ze stanowiska Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

 

 

  1. Na podstawie art. 13 ust. 4  ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.37.1.2017 z dnia 07.07.2017 r., z dniem 22 lipca 2017 r. powierzył

Panu. bryg. mgr. inż. Sylwestrowi DĄBKOWI  pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu do czasu powołania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, jednak nie dłużej niż na okres dwóch miesięcy.

 

Podpisał:

mł. bryg. mgr Robert Rewig

Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr