Komunikat nr 9 / 2017

Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu informuje, co poniżej następuje.

 

1.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.40.2.2017 z dnia 26.07.2017 r., z dniem 28 lipca 2017 r.

powołał

Pana bryg. mgr. inż. Arkadiusza Cytawę na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy.

 

2.

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.41.1.2017 z dnia 26.07.2017 r., z dniem 28 lipca 2017 r.

powierzył

Panu bryg. mgr. inż. Jarosławowi Nadwodnemu pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie.

 

3.

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.42.1.2017 z dnia 26.07.2017 r., z dniem 1 sierpnia 2017 r.

powierzył

Panu kpt. mgr. inż. Zbigniewowi Hoffmanowi pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie.

 

Podpisał:

mł. bryg. mgr inż. Łukasz Winkowski

Naczelnik Wydziału Kadr