Konferencja naukowa na Uniwersytecie Wrocławskim

Uniwersytet Wrocławski Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Uniwersytecka zapraszają do udziału w konferencji

Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej

organizowanej w dniu 9 VI 2016 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego sala nr 1 (im. Unii Europejskiej) w budynku D

____>Pobierz zaproszenie i plakat

sala nr 1 (im. Unii Europejskiej) w budynku D

09:00 – Rozpoczęcie Konferencji – wystąpienia: Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dra hab. Marka Bojarskiego Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka Dziekana Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii prof. dra hab. Wiesławy Miemiec

 

Sesja I Stany nadzwyczajne, a terenowe organy administracji publicznej Moderator – prof. UWr dr hab. Tadeusz Kocowski

09:30 – 09:45 – prof. UWr dr hab. Marcin Miemiec, Stany nadzwyczajne (stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej) w Konstytucji RP.

09:45 – 10:00 – dr Andrzej Pakuła, Zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań – rola terenowej administracji publicznej.

10:00 – 10:15 – prof. dr hab. Maciej Szostak, Rola terenowej administracji publicznej w kształtowaniu postaw społecznych.

10:15 – 10:30 – prof. UWr dr hab. Jerzy Korczak, Współdziałania organów administracji rządowej i samorządowej w stanach nadzwyczajnych.

10:30 – 10:45 – mgr Witold Małecki, Administracja publiczna a ochrona ludności w sytuacjach kryzysowych.

10:45 – 11:15 – Dyskusja.

11:15 – 11:45 – Przerwa kawowa.

Sesja II Stany nadzwyczajne a jednostka Moderator – prof. UWr dr hab. Jerzy Korczak

11:45 – 12:00 – prof. dr hab. Mariusz Jabłoński, Prawa osobiste jednostek, ich ograniczenia w stanach nadzwyczajnych.

12:00 – 12:15 – mgr Michał Raduła, Prawa majątkowe jednostek, ich ograniczenia w stanach nadzwyczajnych.

12:15 – 12:30 – prof. UWr dr hab. Tadeusz Kocowski, Przedsiębiorcy i ich sytuacja w stanach nadzwyczajnych.

12:30 – 12:45 – prof. dr hab. Andrzej Śmieja, Dochodzenie roszczeń za straty obywateli w stanach nadzwyczajnych – odpowiedzialność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

12:45 – 13:00 – Dyskusja.

13:00 – 13:30 – Lunch.

Sesja III Prewencja i minimalizowanie negatywnych skutków występowania zagrożeń Moderator – dr Andrzej Pakuła

13:30 – 13:45 – dr Maciej Błażewski, Rola terenowej administracji publicznej w przygotowaniu ludności, do przetrwana w sytuacjach kryzysowych.

13:45 – 14:00 – prof. dr hab. Karol Kiczka, Pomoc finansowa władz publicznych udzielana jednostkom w stanach nadzwyczajnych.

14:00 – 14:15 – mgr Joanna Czesak, Pomoc finansowa podmiotów prywatnych udzielana jednostkom w stanach nadzwyczajnych.

14:15 – 14:30 – dr Joanna Filaber, Ubezpieczenia indywidualne minimalizujące indywidualne skutki występowania zagrożeń.

14:30 – 14:45 – Dyskusja.

14:45 – Zakończenie konferencji.