Konferencja „Rola ratownika oraz ratownika medycznego w służbach mundurowych w dobie współczesnych zagrożeń”

W dniach 12 – 13 kwietnia 2018 r. w Hotelu Mercure Skalny w Karpaczu odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa „Rola ratownika oraz ratownika medycznego w służbach mundurowych w dobie współczesnych zagrożeń” organizowana przez Komendę Wojewódzką PSP we Wrocławiu oraz Fundację Obserwatorium Społeczne, przy czynnym wsparciu przedstawicieli Komendy Miejskiej PSP w Jeleniej Górze, Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu oraz Komendy Powiatowej PSP w Kamiennej Górze.

O szczególnej randze konferencji świadczyć może fakt, że w jej otwarciu uczestniczyli Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak pełniący funkcję przewodniczącego Komitetu Honorowego, Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu płk Tomasz Raczyk oraz przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Prelegentami, oprócz przedstawicieli takich formacji mundurowych jak Państwowa Straż Pożarna, Policja czy Służba Więzienna, byli m.in. wykładowcy z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Jeleniej Górze, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W konferencji brali również udział koordynatorzy ratownictwa medycznego PSP z całego kraju.

Konferencja adresowana była przede wszystkim do przedstawicieli służb mundurowych, które mają w swoich zadaniach udzielanie pomocy osobom poszkodowanym lub pełnią w nich służbę funkcjonariusze zainteresowani tą tematyką.

W zgodnej opinii uczestników, tematyka wykładów była trafnie dobrana i poruszała najistotniejsze problemy odnoszące się do funkcjonowania ratownictwa medycznego w służbach mundurowych.O trafności doboru tematyki prelekcji świadczyła żywa dyskusja podczas sesji wykładowych. Oprócz kwestii merytorycznych, poruszono również istotne problemy natury prawnej związane z funkcjonowaniem ratownictwa medycznego w formacjach mundurowych.

Podkreślić należy aktywność uczestników w trakcie zajęć warsztatowych, co szczególnie miało miejsce na panelu warsztatowym dotyczącym negocjacji.

Oprócz sesji wykładowych i warsztatowych uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą sprzętową i merytoryczną firm wspierających organizację konferencji.

Ze względu na duże zainteresowanie tegoroczną konferencją oraz widoczną potrzebą dalszej wymiany doświadczeń, rozważamy organizację kolejnych edycji.