Konferencja szkoleniowa „Odporność ogniowa konstrukcji budowlanych”

 

Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przy współudziale Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa zaprasza na konferencję szkoleniową 
„ODPORNOŚĆ OGNIOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH”

Konferencja odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 r. (środa) w hotelu Novotel City przy ul. Wyścigowej 35 we Wrocławiu

Konferencja skierowana jest do architektów i projektantów, kadry technicznej firm wykonawczych, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przedstawicieli organów Państwowej Straży Pożarnej.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:

  1. Zmiany w przepisach techniczno-budowalnych dotyczące problematyki bezpieczeństwa pożarowego
  2. Problematyka zachowania się fasad budynków w warunkach pożaru
  3. Problematyka nośności ogniowej w pracy projektanta konstrukcji – przykłady praktyczne
  4. Odporność ogniowa konstrukcji żelbetowych i murowych
  5. Odporność ogniowa konstrukcji drewnianych
  6. Problemy doboru reaktywnych zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych
  7. Zabezpieczenia bierne konstrukcji budowalnych
  8. Komputerowe analizy oddziaływań termicznych i zachowania się konstrukcji budowlanych w warunkach pożaru

Koszt uczestnictwa: 240 zł/os. dla członków SITP i strażaków PSP w służbie czynnej,
300 zł/os. dla pozostałych osób.

Uwaga: obowiązują obniżone stawki dla studentów studiów dziennych oraz osób, które dokonają rejestracji oraz wpłaty do dnia 30 marca 2018 r.

Szczegółowy program konferencji oraz karta zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej:
http://sitp.wroclaw.pl/2018/03/03/konferencja-szkoleniowa-odpornosc-ogniowa-konstrukcji-budowlanych/

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji !