Koniec służby !

Żródło: KP PSP Bolesławiec

W dniu 28 stycznia 2020 roku podczas codziennie dokonywanej zmiany służby w Komendzie Powiatowej PSP w Bolesławcu pożegnano dwóch strażaków, którzy zdecydowali się przejść na zaopatrzenie emerytalne. Swoją ostatnią zmianę służby realizował kpt. Robert Mistal – kierownik sekcji kadrowo–organizacyjnej oraz st. ogn. Paweł Nowak – starszy operator sprzętu specjalnego. Po odczytaniu decyzji o zwolnieniu ze służby z dniem 31 stycznia 2020 r. ww. strażaków, Komendant Powiatowy PSP w Bolesławcu bryg. Andrzej Śliwowski podziękował za kilkudziesięcioletnią służbę, a także wspominał ich ścieżkę zawodową, profesjonalną realizację zadań służbowych i zaangażowanie w reprezentowanie komendy we współzawodnictwie sportowym.

Kpt. Robert Mistal służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczynał od najniższego stanowiska – stażysty w służbie przygotowawczej, a następnie nabywając doświadczenia oraz kończąc Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, zajmował wyższe stanowiska służbowe. Wyżej wymieniony przebył drogę od ratownika przez dowódcę sekcji, dyżurnego operacyjnego stanowiska kierowania, aż do kierownika sekcji w pionie kadrowym. Reprezentował tut. komendę w sporcie pożarniczym, ale największe sukcesy na arenie sportowej uzyskiwał w lekkoatletyce (mistrz województwa jeleniogórskiego w czwórboju lekkoatletycznym). Odznaczony brązowym medal za długoletnią służbę i brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa.

St. ogn. Paweł Nowak przez całą służbę zajmował stanowiska związane z funkcją kierowcy lub operatora sprzętu specjalnego w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Bolesławcu. Od 2013 roku był członkiem Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego i niejednokrotnie podejmował działania ratownicze na terenie powiatu jak również całego woj. dolnośląskiego. Będąc odpowiedzialnym za utrzymanie w gotowości operacyjnej jednego z podstawowych pojazdów komendy wykazywał się dużą wiedzą i umiejętnościami z zakresu mechaniki pojazdów. Jego pasją poza pożarnictwem jest piłka nożna, dlatego przez wiele lat reprezentował tut. komendę w zawodach sportowych strażaków PSP w halowej piłce nożnej.

Odznaczony brązową odznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej.