Konkurs  bezpieczeństwa w Oławie                              

14 listopada br., młodzież szkolna z klas IV-VIII wzięła udział w konkursie „W trosce o bezpieczeństwo w Gminie Jelcz-Laskowice”. W imieniu organizatorów tj. władz miasta, Komendy Powiatowej PSP w Oławie oraz Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach, uczestników przywitał zastępca burmistrza Romuald Piórko.

Nadrzędnym celem zorganizowanego już po raz kolejny konkursu wiedzy jest propagowanie zasad bezpieczeństwa wśród najmłodszych mieszkańców gminy Jelcz-Laskowice. Taka też tematyka dominowała w przygotowanym zestawie 30 pytań, na które  młodzi uczestnicy konkursu musieli odpowiedzieć. Pytania dotyczyły m.in. zagrożeń pożarowych, zasad zachowania w przypadku pożaru mieszkania czy też zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Są to tematy aktualne zawsze, a w szczególności obecnie. Sezon jesienno-zimowy to bowiem czas, kiedy do takich właśnie zdarzeń, nierzadko tragicznych w skutkach,  strażacy wyjeżdżają bardzo często.

Jak się okazało, młodzież bardzo dobrze przygotowała się do  konkursowej weryfikacji wiedzy. Poziom był tak wysoki i wyrównany, że aby wyłonić zwycięzców konieczna była dogrywka. W tej części konkursu pytania zadawali uczestnikom przedstawiciele organizatorów. Młodzi uczestnicy ponownie wykazali się, zarówno rozległą wiedzą jak i kreatywnością, więc w tej sytuacji… konieczna była ponowna dogrywka. Tym razem jury wyłoniło zwycięzców.

Dodatkowym, ważnym elementem dydaktycznym był pokaz udzielania pierwszej pomocy, przeprowadzony przez strażaków jelczańskiej JRG. Ponadto każdy uczestnik konkursu miał okazję samodzielnie prowadzić akcję resuscytacyjną na treningowym fantomie oraz opisać zasady udzielania pomocy. Konkursowi towarzyszył także pokaz sprzętu ratowniczego znajdującego się na wyposażeniu strażackiej jednostki ratowniczo – gaśniczej