Konkurs plastyczny

Żródło: KP PSP Bolesławiec

IV Edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Przedszkolnych
w grupie wiekowej 5-6 lat pod hasłem „112 ratuje życie”

 

 

W dniu 30 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej szczebla powiatowego, w ramach konkursu plastycznego pn. „112 ratuje życie”

Komisja zgodnie z regulaminem spośród wszystkich nadesłanych prac z przedszkoli
z terenu powiatu bolesławieckiego wybrała 5 najlepiej ocenionych prac. Wybrane prace zostaną przesłane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i wezmą udział w konkursie szczebla wojewódzkiego.

Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat numeru alarmowego 112 przez dotarcie do jak największej ilości dzieci w przedszkolach. Priorytetem jest podkreślenie ogromnej roli numeru alarmowego w ratowaniu życia, zdrowia, mienia
i środowiska. W trosce o bezpieczeństwo ludzi ważne jest aby systematycznie przypominać
o zasadach korzystania z numeru 112 oraz uświadamiać kiedy i w jaki sposób należy z niego korzystać.

            Konkurs zwraca uwagę na naukę właściwych reakcji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska i kształtowanie odpowiednich zachowań dzieci w obliczu nagłych zdarzeń. Z obserwacji można zauważyć, iż poprzez dzieci trafiamy również do ich rodziców, dziadków co powiększa grono osób potrafiących w odpowiedni sposób użyć numeru 112 – jako ratującego życie.

 

LISTA LAUREATÓW szczebla powiatowego konkursu „112 ratuje życie”:

  1. Liwia Kaczeniak – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Iwinach,
  2. Milena Tychowska – Szkoła Podstawowa w Parowej,
  3. Hubert Dziedzic – Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2 w Bolesławcu,
  4. Lena Krakowiak – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Iwinach,
  5. Emilia Graczyk– Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4 w Bolesławcu

Informacje ze strony: Powiat Bolesławiecki