Kontakt – umówienie spotkania

Spotkanie możesz umówić pod numerem:

WYDZIAŁ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY: (71) 36 82 120

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU: (71) 36 82 174

Obsługa interesantów będzie realizowana zgodnie z poniższymi zasadami:• dopuszczalna liczba interesantów w pomieszczeniu nie może przekroczyć 1 osoby na 1 stanowisko
 – pamiętaj o podstawowych zaleceniach dotyczących bezpieczeństwa w czasie epidemii. Przychodząc do KW PSP:
 – załóż maseczkę i rękawiczki
 – zachowaj dystans od rozmówcy (2 metry)
W sprawach niewymagających osobistego udziału prosimy o korzystanie z alternatywnych sposobów komunikacji z urzędem – za pośrednictwem platformy e-PUAP, drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego. Numery telefonów zamieszczone zostały na stronie http://straz.wroclaw.pl/kontakt/

Rozwiązania, które wprowadziliśmy podyktowane są troską o zdrowie interesantów oraz pracowników w czasie epidemii.