Kontakt

Informacje kontaktowe
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Borowska 138 50-552 Wrocław
Telefon: (71) 36 82 100
Fax:(71) 367 33 74
E-mail: kw@kwpsp.wroc.pl
Dane kontaktowe wydziałów KWPSP
WYDZIAŁ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
Telefon: (71) 3682120  E-mail: wz@kwpsp.wroc.pl

WYDZIAŁ OPERACYJNY
Telefon: (71) 3682130  E-mail: wr@kwpsp.wroc.pl

WYDZIAŁ KADR
Telefon: (71) 3682180  E-mail: wk@kwpsp.wroc.pl

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Telefon: (71) 3682170  E-mail: wo@kwpsp.wroc.pl
Mapa dojazdu