Kontakt

Informacje kontaktowe
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Borowska 138,  50-552 Wrocław
Telefon: (71) 36 82 100
Fax:(71) 367 33 74
E-mail: kw@kwpsp.wroc.pl
Dane kontaktowe wydziałów KWPSP

WYDZIAŁ  OPERACYJNY

Tel (71) 36 82 130 ; e- mail:  wr@kwpsp.wroc.pl


WYDZIAŁ  KONTROLNO – ROZPOZNAWCZY

Tel.  (71) 36 82 120;  e- mail: wz@kwpsp.wroc.pl


WYDZIAŁ  KADR

Tel. (71) 36 82 180; e-mail: wk@kwpsp.wroc.pl


WYDZIAŁ  ORGANIZACJI I NADZORU

Tel (71) 36 82 170; e-mail: wo@kwpsp.wroc.pl


WYDZIAŁ  FINANSÓW

Tel (71) 36 82 164; e- mail: wf@kwpsp.wroc.pl


WYDZIAŁ  KWATWERMISTRZOWSKO – TECHNICZNY

Tel.(71) 36 82 150; e- mail:  wt@kwpsp.wroc.pl


OŚRODEK  SZKOLENIA PSP

Tel (71) 36 82 190; e-mail: woszp@kwpsp.wroc.pl


WYDZIAŁ  INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI

Tel (71) 36 82 141; e-mail: informatyka@kwpsp.wroc.pl


SAMODZIELNE  STANOWISKO  PRACY ds.  POMOCY  PRAWNEJ

Tel. (71) 36 82 113; z.hurej@kwpsp.wroc.pl


SAMODZIELNE  STANOWISKO  PRACY ds. BHP

Tel (71)36 82 111; bhp@kwpsp.wroc.pl


STANOWISKO PRACY ds. OCHRONY  INFORMACJI  NIEJAWNYCH  I  SPRAW  OBRONNYCH

Tel (71) 36 82 213; e- mail: woin@kwpsp.wroc.pl


INSPEKTOR  OCHRONY DANYCH

Tel (71) 36 82 144; e-mail: iod@kwpsp.wroc.pl

Mapa dojazdu