Kontakt

 
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WE WROCŁAWIU
ul. Borowska 138 50-552 Wrocław

Telefon: (71) 36 82 201
Fax: (71) 367 33 74
E-mail: kw@kwpsp.wroc.pl


Zgodnie z informacjami zawartymi w regulaminie rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na udział w konkurencji tandemów. Formularz wypełnia tylko jeden z zawodników tandemu, wpisując w odpowiednie pole nazwisko i imię drugiego zawodnika.

Nazwa zespołu:

Nazwisko, imię pierwszego zawodnika :
Czy start również w indywidualnych TAKNIE

Nazwisko, imię drugiego zawodnika :
Czy start również w indywidualnych TAKNIE