Kontakt

 
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WE WROCŁAWIU
ul. Borowska 138 50-552 Wrocław

Telefon: (71) 36 82 201
Fax: (71) 367 33 74
E-mail: kw@kwpsp.wroc.pl

WYDZIAŁ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY

Telefon: (71) 3682220