Koronawirus – informacje

Żródło: KP PSP Oława

Objawy zakażenia koronawirusem (SARS-Cov-2)

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba ta objawia się najczęściej gorączką (pow. 38°C), kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak ochronić się przez zakażeniem?

Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Pamiętaj !!!

Jeżeli NIE odczuwasz objawów chorobowych, ALE w ciągu ostatnich 14 dni podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem lub miałeś kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem:
– skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną
– w miarę możliwości przez 14 dni ogranicz społeczno-zawodowe kontakty z innymi osobami
– zachowaj higienę osobistą – jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem, lub dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %)
– dwa razy dziennie mierz temperaturę ciała.

Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, bezzwłocznie powiadom telefonicznie o tym Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Oławie lub zgłoś się do oddziału obserwacyjnego zakaźnego.

Całodobowe dane teleadresowe:

  • Całodobowa infolinia NFZ: 800 190 590
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oławie:
    71 313 21 64; Telefon alarmowy: 603 313 102
  • Starostwo Powiatowe w Oławie: 509 794 677, 727 793 312