KP PSP Kamienna Góra – stażysta

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  W KAMIENNEJ GÓRZE  OGŁASZA

nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze

l. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór do służby: 1 stanowisko