KP PSP Kłodzko – stażysta

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  W KŁODZKU OGŁASZA
nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku

l. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór do służby: 3 stanowiska.
Nazwa stanowisk, których dotyczy postępowanie kwalifikacyjne: stażysta.
Miejsce pełnienia służby:
Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku:
– JRG PSP Bystrzyca Kłodzka ul. Mickiewicza 1 57-500 Bystrzyca Kłodzka
– JRG PSP Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 14A 57-400 Nowa Ruda
– JRG PSP Kłodzko ul. Traugutta 7 57-300 Kłodzko.

Rodzaj rozkładu czasu służby:  zmianowy w systemie pełnienia służby 24/48.

 

Załaczniki