KP PSP Polkowice – stażysta

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POLKOWICACH OGŁASZA
nabór kandydata do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach

  1. Liczba kandydatów przewidzianych do przyjęcia: 2
  2. Stanowisko: stażysta w Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej.
  3. Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach.
  4. System pełnienia służby:

Szczególowe informacje w załaczniku

Załaczniki