KP PSP Świdnica – kierownik sekcji

OGŁOSZENIE  O  MOŻLIWOŚCI PRZYJĘCIA FUNKCJONARIUSZA PSP 
do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Świdnicy

Stanowisko docelowe : Kierownik Sekcji organizacyjno – kadrowej KP PSP  w  Świdnicy
Liczba i wymiar etatu: 1 System służby: codzienny,  od poniedziałku do piątku (godz. 730 – 1530)

 pobierz Ogłoszenie