Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą

Żródło: KP PSP Bolesławiec

„Kręci mnie bezpieczeństwo….  nad wodą”

Wakacyjny wypoczynek sprzyja spędzaniu wolnego czasu nad wodą. Jednak jest to także czas, w którym znacząco wzrasta liczba utonięć.

Niestety do rekreacji często wybierane są miejsca do tego niedostosowane. Pomimo bogatej oferty strzeżonych kąpielisk i parków wodnych w powiecie bolesławieckim, nierozważne osoby, ryzykując zdrowie i życie, korzystają z licznych w naszym rejonie wyrobisk pokopalnianych i rzek szybkopłynących.

Dlatego właśnie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu, realizując założenia kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo … nad wodą”, przeprowadziła w dniach 7,8 i 9 sierpnia 2018 roku cykl szkoleń i ćwiczeń na akwenie Krępnica i rzece Bóbr. Bezpośrednim odbiorcom szkolenia profilaktycznego z zakresu bezpieczeństwa nad wodą i zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej była młodzież i dzieci uczestnicząca w półkolonii żeglarskiej i sportów wodnych.

Głównym celem tej informacyjno-edukacyjnej akcji jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku osobom przebywającym w wodzie lub nad wodą i ograniczenie wypadków tonięć i utonięć osób – zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” została objęta honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Statystyki pokazują, że w ciągu ostatnich trzech lat w Polsce utonęły 1524 osoby (2015 r. – 571, 2016 r. – 504, 2017 r. – 449). Najczęściej do tragicznych sytuacji nad wodą dochodziło z powodu kąpieli w niestrzeżonym albo zabronionym miejscu i nieostrożności w czasie łowienia ryb. Osoby odpoczywające nad wodą wielokrotnie przeceniają swoje umiejętności, ale także nie mają dostatecznej wiedzy o możliwych zagrożeniach i bagatelizują je.

W powiecie bolesławieckim w 2018 roku odnotowano już 2 przypadki utonięć.

Dodatkowo w ramach doskonalenia zawodowego zmian służbowych oraz jednostki OSP KSRG w Trzebieniu (jednostka w tym roku otrzyma łódź ratowniczą i będzie realizować zadania z zakresu ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym) przeprowadzono szkolenie z zakresu technik ratowniczych stosowanych na wodach szybkopłynących i zbiornikach wodnych, w tym z wykorzystaniem łodzi i sań lodowych. Szczególną uwagę położono na działania ratownicze związane z bezpośrednim ratowaniem życia ludzkiego. Prowadzący zajęcia st. sekc. Maciej Marcinkiewicz (doświadczony ratownik wodny, instruktor WOPR, ratownik medyczny) zwracał szczególną uwagę na bezpieczeństwo ratowników oraz klauzulę „stanu wyższej konieczności” w celu ratowania bezpośrednio zagrożonego życia, kiedy ratownicy wykonują zadania nie posiadając odpowiedniego sprzętu (brak łodzi, ubrań wypornościowych itp ) lub wykonując czynności wykraczające poza zakres podstawowy z ratownictwa wodnego (nurkowanie z wykorzystaniem sprzętu ABC).

Przypomniano ratownikom procedury z zakresu ratownictwa medycznego dotyczące utonięć, wychłodzenia czy też zatrzymania krążenia. Przeprowadzono szkolenie praktyczne w środowisku wodnym (podejmowanie osób tonących na środki pływające, holowanie)

Tematyka bezpieczeństwa nad wodą spotkała się z dużym zainteresowaniem lokalnych mediów, które przeprowadziły z pokazów relację i dzięki temu zwiększając grono odbiorców kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo … nad wodą”.

http://istotne.pl/boleslawiec/wiadomosc/WIH/ucza-dzieci-jak-bezpiecznie-wypoczywac-nad-woda

https://www.bolec.info/index.php?op=informacje&news=20524