Kręci mnie bezpieczeństwo

Udana akcja górowskich strażaków

            W sierpniu 2017 r. w ramach akcji ,,Kręci mnie bezpieczeństwo”, strażacy z KP PSP w Górze przeprowadzili szereg działań promujących poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa.  10 sierpnia 2017 r., dzieci uczestniczące w zajęciach letnich prowadzonych przez Dom Kultury, odwiedziły strażaków KP PSP w Górze. Wizyta była okazją do zwiedzenia jednostki ratowniczo-gaśniczej, a także, co wzbudziło szczególne zainteresowanie, obejrzenia sprzętu i samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Przy tej okazji strażacy wygłosili specjalnie dla swoich gości pogadankę na temat  zasad bezpiecznego zachowania się w lesie oraz podczas burzy. Strażacy omówili także warunki bezpiecznego korzystania z kąpielisk oraz postępowania w sytuacji powstania pożaru lub miejscowego zagrożenia. Wielką atrakcją dla dzieci była możliwość przymierzenia strażackiego hełmu oraz podawania wody z samochodu gaśniczego.

            Z kolei w dniu 16 sierpnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechlowie strażacy z  KP PSP w Górze wygłosili adresowaną do dzieci pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas wakacji. Przy tej okazji na fantomie zademonstrowano sposoby prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Każdy z uczestników spotkania samodzielnie mógł ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz prowadzić sztuczne oddychanie metodą usta-usta oraz masaż serca. Dwa dni później odbyło się następne przedsięwzięcie, tym razem      na terenie basenu miejskiego OKF w Górze. Strażacy  JRG Góra przeprowadzili tu pogadankę na temat bezpiecznych zachowań w wodzie. Odbył się też pokaz udzielania pierwszej pomocy osobom tonącym.

            Podobne pokazy zorganizowano również  19 sierpnia 2017 r. podczas festynu wiejskiego w miejscowości Chocieborowice. Tym razem wygłoszono m.in. prelekcję na temat poprawy bezpieczeństwa pożarowego w obiektach mieszkalnych. Wszystkie akcje cieszyły się wielkim zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu górowskiego. Z ich przebiegu zadowoleni są także strażacy, którzy nie ukrywają, że dzięki temu spodziewają się upowszechnienia wiedzy i umiejętności, niezwykle przydatnych w sytuacjach powstania rozmaitych zagrożeń.