KWPSP Wrocław – Kapelan Wojewódzki

DOLNOŚLĄSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU
OGŁASZA

nabór kandydatów do służby w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na stanowisko Kapelana Wojewódzkiego
1. Liczba kandydatów przewidzianych do przyjęcia: 1
2. Stanowisko: kapelan wojewódzki
3. Miejsce pełnienia służby: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
4. System pełnienia służby: codzienny