KWPSP Wrocław – nabór stażystów w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym

Dolnośląski Komendant Wojewódzki
ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

liczba kandydatów przewidzianych do przyjęcia : 3 do Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego:

Załaczniki