Lądek 2017

W dniach od10 do 12 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie sprawozdawcze połączone ze zbiorowym wypoczynkiem Koła ZEiR P RP przy KW PSP we Wrocławiu.

 

 

Spotkanie zorganizowano w Lądku Zdroju w celach rekreacyjnych oraz kulturalno – oświatowych, poprzez m.in. spotkanie z „ciekawym człowiekiem”. Ciekawym człowiekiem był Pan Wojciech Kondusza, autor książki „Mała Moskwa”,  na podstawie której powstał film pod tym samym tytułem.

Pan Wojciech opowiedział nam o sposobach przygotowywania i dokumentowania materiałów do pisanej książki oraz opowiedział o trudnych czasach lat 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku.w Legnicy. Dowiedzieliśmy  się, m.in., że babcią bohaterki tego wspaniałego filmu była polka oraz jakie są dzisiejsze losy tej rodziny.


Zorganizowany przez kol. Marka Poniatowskiego  „prawdziwy KULIG” dostarczył wiele emocji i niezapomnianych wrażeń. Przeprowadzone zebranie sprawozdawcze w pełni uzasadniło potrzebę istnienia naszego Koła oraz wzbudziło apetyty na dalsze tego typu spotkania.

Uczestnikami udanego wyjazdu  były również osoby nam towarzyszące oraz przedstawiciele innych Kół naszego Związku.