List Komendanta Głównego gen. brygadiera Leszka Suskiego z okazji Dnia Strażaka