List Pana Ministra Błaszczaka

Minister
Spraw Wewnętrznych
i dministracji

Mariusz Błaszczak

Warszawa, 10 lutego 2017 r.

Kiedy w zeszłym roku mówiłem o Programie Modernizacji Służb Mundurowych podkreślałem, że wzrost uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników to jego kluczowe elementy. Zależało mi na tym, aby system wynagrodzeń w służbach był konkurencyjny, motywował do lepszej służby i pracy oraz nagradzał za osiągnięcia. Dzisiaj mogę z satysfakcją powiedzieć, że realizujemy ten plan.

Podpisałem rozporządzenia, które wprowadziły pierwszą transzę podwyżek dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i pozostałych służb podległych MSWiA. Wyniosą one przeciętnie 253 zł na etat. 1 marca podwyżka zostanie wypłacona z wyrównaniem za pierwsze dwa miesiące roku. Wynagrodzenia pracowników cywilnych również wzrosną średnio o 250 zł na stanowisko. Na koniec lutego otrzymają Państwo wypłatę z wyrównaniem od 1 stycznia 2017 r.

Kolejne podwyżki będą wprowadzone od 1 stycznia 2019 r. Będzie to odpowiednio 309 zł na etat funkcjonariusza i 300 zł na etat pracownika cywilnego. Dzięki temu, w 2020 r. uposażenia funkcjonariuszy, łącznie z nagrodą roczną, wzrosną w sumie o 609 zł, a wynagrodzenia pracowników, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, o 597 zł. Program Modernizacji Służb to jednak nie tylko podwyżki. To również pieniądze na nowoczesny sprzęt, na wyposażenie osobiste oraz na rozbudowę infrastruktury. Do 2020 r. wydatki programu wyniosą ponad 9 mld zł.

Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej od wielu lat są liderami rankingów zaufania społecznego. Ma to swoje uzasadnienie. Strażacy przez 24 godziny na dobę dbają o bezpieczeństwo obywateli, nierzadko narażając przy tym swoje zdrowie i życie. Wasza służba jest trudna i wymagająca – pomagacie Państwo ofiarom wypadków drogowych, pożarów, klęsk żywiołowych i katastrof bez względu na okoliczności.

Moim zadaniem, jako Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jest zapewnienie Państwu dobrych warunków do wypełniania tych zadań. Państwowa Straż Pożarna pełni kluczową funkcję w zapewnianiu bezpieczeństwa obywatelom, dlatego też powinna dysponować najlepszym wyposażeniem i godnymi warunkami do realizowania tej misji. Dlatego też w latach 2017-2020 na inwestycje budowlane, sprzęt i wyposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej przeznaczymy 957 min zł. Największa część tej kwoty, niemal 400 min zł, zostanie przeznaczona na rozbudowę i remonty infrastruktury.

W ramach programu zakupimy również sprzęt informatyczny i łącznościowy, który skróci czas interwencji oraz umożliwi lepszą koordynację działań. Tylko w roku 2017 przeznaczymy na niego 11 min zł, zaś do 2020 roku w sumie ponad 70 min zł. Zakupimy również wozy ratowniczo-gaśnicze i inne środki transportu za ponad 300 min zł oraz wyposażenie indywidualne, takie jak ubrania ochronne, za niemal 123 min zł.

Wykonujecie trudną i odpowiedzialną służbę. To od Państwa na co dzień zależy bezpieczeństwo Polaków. Chronicie je często za cenę własnego zdrowia, a nawet życia. Zasługujecie na to, aby za swój wysiłek otrzymywać godne wynagrodzenie, mieć zapewnione odpowiednie warunki służby i nowoczesny sprzęt. To, że mogę przekazać Państwu tę dobrą wiadomość, sprawia mi osobistą satysfakcję. Wierzę, że dzięki wspólnym działaniom możemy sprawić, że nasi rodacy będą czuć się bezpiecznie.

ul. Stefana Batorego 5 02-591 Warszawa, Polska mswia.gov.pl