„Mały Strażak” – duża sprawa

Na terenie Komendy Powiatowej PSP w Miliczu otwarto jedenastą w województwie dolnośląskim salę edukacyjną „Mały Strażak”. W sali prowadzone będą zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Wśród  podejmowanych tematów pogadanek i prelekcji połączonych z zajęciami praktycznymi, znajdą się niewątpliwie te najważniejsze jak np. zasady wzywania pomocy przez numery alarmowe czy udzielania pierwszej pomocy.

Podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą strażacy zapowiadają, że wiele miejsca poświecą także zagrożeniom stwarzanym przez czad, bezpieczeństwu w domu, ale też sprawom bezpiecznego wypoczynku nad wodą, szczególnie podczas wakacji i ferii. Nie zabraknie również problematyki lżejszej, w tym, żywo interesujących niemal wszystkich dzieciaków informacji o zawodzie strażaka.

 Na uroczystość przybyli między innymi zastępca dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego st. bryg. Piotr Grzyb, przedstawiciele lokalnych samorządów oraz placówek edukacyjnych na czele ze starostą milickim Sławomirem Strzeleckim, a także Policji i nadleśnictwa Milicz. W uroczystości otwarcia nowej placówki edukacyjnej wzięła także udział grupa milickich przedszkolaków, dla których odbyły się pokazowe zajęcia.

Projekt zrealizowano dzięki wsparciu KG PSP oraz lokalnych samorządów i instytucji m.in. Starostwa Powiatowego w Miliczu, gmin Krośnice i Cieszków, a także nadleśnictw w Miliczu i Lubinie.