„Mały Strażak” w Siedlcach

Żródło: KP PSP Oława

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz przyznał, iż zainteresowanie programem „Mały
Strażak” przerosło jego oczekiwania. W odpowiedzi na ogłoszony w lipcu nabór
zgłoszono 236 wniosków na łączną kwotę blisko 3,7 mln złotych. Dofinansowanie do
90% wartości zadania i kwota dotacji do 20 tys. zł. stanowiło atrakcyjną
propozycję dla strażaków ochotników z Dolnego Śląska.

W piątek, 20 września, prezesi 32 jednostek OSP z terenu powiatu oławskiego, strzelińskiego i wrocławskiego przybyli do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcach. W spotkaniu uczestniczyli również: Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Wiceprezes Funduszu Bartłomiej Wiązowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Marek Kamiński oraz przedstawiciele lokalnych samorządów – Henryk Kuriata i Krzysztof Mazurek. Jak zgodnie podkreślali, jednostki OSP stanowią niezwykle ważny element systemu bezpieczeństwa wewnętrznego. Uzasadnia to, bez wątpienia, celowość przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na wzmacnianie ich potencjału ratowniczego.

Wśród jednostek, które otrzymały promesy znalazły się OSP z Domaniowa, Jelcza-Laskowic, Owczar, Siedlec, Wierzbna i Wójcic. Z tych środków zakupiony zostanie sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.