Matstrażak

Na rachunku bankowym Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia funkcjonuje subkonto dla 37-letniego Mateusza Maluszkiewicza pod hasłem „MATSTRAŻAK”.

Pan Mateusz uległ wypadkowi w czasie pełnienia odpowiedzialnej służby strażaka -doznał bardzo ciężkiego urazu wielonarządowego (stłuczenie płuc, złamanie żeber, kręgosłupa i czterech kończyn). Będzie wymagał intensywnej i długiej fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Wiąże się to ze znacznymi wydatkami. Zwracamy się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli, aby zechcieli wspomóc działania na rzecz pana Mateusza przekazując choćby najdrobniejsze kwoty na konto:

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia Bank Pekao S.A. I Oddział Wrocław 45 1240 1994 1111 0000 2495 6839  z dopiskiem: darowizna na cele ochrony zdrowia – „MATSTRAŻAK”

Aby przekazać 1% podatku za dany rok, wystarczy w zeznaniu podatkowym w rubryce dotyczącej organizacji pożytku publicznego podać: KRS – 0000050135, a w rubryce „cel szczegółowy” wpisać: MATSTRAŻAK