Matura i co dalej?

Żródło: KP PSP Bolesławiec

W sali konferencyjnej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki w dniu 19 marca 2019 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zorganizowała spotkanie dla młodzieży klas maturalnych bolesławieckich szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiając ofertę edukacyjną szkół pożarniczych.

W strukturach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej funkcjonują cztery szkoły, kształcące w zawodzie strażak.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie – po ukończeniu której uzyskać można tytuł inżyniera pożarnictwa i służbę w PSP kontynuować w korpusie oficerskim, a także trzy szkoły pozwalające uzyskać tytuł technika pożarnictwa i podjąć dalszą służbę w korpusie aspiranckim.

Spotkanie prowadzili absolwenci szkół pożarniczych mł. bryg. Andrzej Śliwowski – Komendant Powiatowy PSP w Bolesławcu, mł. bryg. Janusz Gabryś – Zastępca Dowódcy JRG i st. kpt. Sylwester Łasocha – Dowódca Zmiany, który w swoich prezentacjach przybliżył zainteresowanym pragmatykę służby na przykładzie naszej komendy.

Omówili warunki konieczne do spełnienia w celu podjęcia służby. Jak również różnice wynikające z podjęcia służby po ukończeniu szkoły pożarniczej przez kandydata i funkcjonariusza przyjętego do służby na stanowisko stażysty. Informowali również o tym, że od wielu lat nie zatrudniliśmy żadnego absolwenta szkoły pożarniczej, który pochodziłby z ziemi bolesławieckiej (ostatni taki przypadek miał miejsce w 1994 roku). Przypomnieli również młodzieży, że po ukończenie szkoły pożarniczej jest gwarancja, a nawet obowiązek podjęcia służby w jednostkach organizacyjnych PSP.

Przedstawili zasady naboru do SGSP w Warszawie, zwracając szczególną uwagę na konieczność zdania matury „na wysokim procencie” z konkretnych przedmiotów, jak również wykazanie się odpowiednią sprawnością fizyczną – przedstawili zasady prowadzenia testu sprawności fizycznej.

Przy procedurze naboru do Szkoły Aspirantów (Poznań, Częstochowa, Kraków), zwrócili uwagę na różnice w zasadach naboru w stosunku do lat ubiegłych. Ponieważ od roku 2018 w procesie rekrutacji również obowiązuje „konkurs matur”.

Ponieważ prelegenci byli absolwentami wszystkich tych szkół, potrafili również w sposób ciekawy powiedzieć dużo o codziennym życiu „ucznia” i ścieżce kariery zawodowej absolwenta na własnym przykładzie.

W wyniku prowadzonych spotkań pozyskano wstępne deklaracje zainteresowanych osób o chęci aplikowania do szkół pożarniczych i kontynuowania służby w bolesławieckiej komendzie. Jest to o tyle ważne dla Nas, że nie brakuje chętnych do podjęcia służby w ramach naborów prowadzonych przez komendę (służba od najniższego stanowiska), ale występują braki na stanowiskach dowódczych, przewidzianych dla absolwentów szkół pożarniczych.

Na zakończenie życzono maturzystom bardzo dobrze zdanej matury i zrealizowania planów życiowych. Być może związanych z Naszą strażą.

Link do:

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu

Centralna Szkoła PSP w Częstochowie

Szkoła Aspirantów w Krakowie