Memorandum dla przyszłości

            W położonej tuż przy polsko – czeskiej granicy Kudowie Zdroju odbyła się 22 listopada br. uroczystość podpisania przez przedstawicieli województwa dolnośląskiego i kraju pardubickiego, Memorandum  o porozumieniu. Dokument podpisali: hetman Kraju Pardubickiego Martin Netolickẏ ,dyrektor Urzędu Wojewódzkiego Kraju Pardubickiego Jaroslav Folprecht i dyrektor Korpusu Pożarniczo – Ratowniczego płk Miroslav Kvasniĉka. Natomiast ze strony polskiej podpisy złożyli Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak oraz Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP st.bryg. Adam Konieczny.

 Memorandum o porozumieniu, które jest dokumentem mającym charakter intencyjny, otwiera drogę do zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy województwem dolnośląskim i krajem pardubickim. Takie porozumienia zostały już wcześniej zawarte z władzami pozostałych dwóch czeskich krajów (odpowiednik polskiego województwa), graniczących z województwem dolnośląskim. Są to Hradec Kralove i Ołomuniec.

            Proces tworzenia na szczeblu nadgranicznych województw formalno- prawnych ram współpracy , jest praktyczną realizacją polityki obu państw w dziedzinie bezpieczeństwa. Podpisana w czerwcu 2000r. Umowa przewiduje bowiem rozwijanie współpracy i udzielanie wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń. Patrząc zaś szerzej, taka bliska i bezpośrednia  współpraca transgraniczna, wpisuje się w politykę bezpieczeństwa  Unii Europejskiej i jest wspierana przez Brukselę jako proces służący budowie regionalnego bezpieczeństwa w ramach UE. Dzięki temu np. znacznie łatwiej jest pozyskiwać unijne dopłaty na wspólne projekty służące poprawie stanu bezpieczeństwa na obszarach przygranicznych.

            Warto przypomnieć, że podpisane w Kudowie Zdroju Memorandum o współpracy, w znacznym stopniu ujmuje w ramy formalnego dokumentu, rozwijaną już od dawna polsko – czeską współpracę transgraniczną. Jest to szczególnie widoczne w przypadku jednostek strażackich usytuowanych po obu stronach granicy. Strażacy z nadgranicznego powiatu  kłodzkiego oraz ich czescy koledzy, niejednokrotnie razem walczyli z pożarami czy powodziami, ale także organizowali rozmaite wspólne przedsięwzięcia o charakterze sportowym czy kulturalnym. Udane były także wspólne inicjatywy dotyczące pozyskania unijnych środków na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego.

            Obecnie, z chwilą podpisania Memorandum o porozumieniu, jego  postanowienia wchodzą w życie, a więc stają się dla obu stron obowiązujące. To oznacza otwarcie nowych możliwości rozwijania współpracy, i to w oparciu o formalny dokument, co niewątpliwie ułatwi realizację wspólnych projektów. Natomiast, zgodnie z ideą Memorandum,  w dalszej perspektywie jest podpisanie Porozumienia, które zwieńczy wspólne działania na rzecz pełnej realizacji polsko – czeskiej Umowy z roku 2000.

Lech Lewandowski