Międzynarodowa współpraca w celu doskonalenia gaszenia pożarów lasów

Żródło: KP PSP Bolesławiec

W dniu 12 sierpnia br. strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu wraz z Nadleśniczym Nadleśnictwa Bolesławiec na zaproszenie Przewodniczącego Ochotniczych Straży Pożarnych Okręgu Bautzen wzięli udział w spotkaniu roboczym dotyczącym pożarów lasów. Spotkanie odbywało się w siedzibie straży pożarnej w Burghammer, gmina Spreetal w ramach obozu szkoleniowego dla specjalistów gaszenia pożarów lasów stowarzyszenia @fire. Problematyka gaszenia i zabezpieczenia obszarów leśnych przed pożarami jest zbliżona po obydwu stronach granicy ze względu na tożsamą charakterystykę borów sosnowych powiatu bolesławieckiego i Bautzen.

Niemieccy i polscy strażacy wymienili się doświadczeniami, jakie wynieśli podczas gaszenia dużych pożarów lasów w tym również na terenach z zagrożeniami występowania niewybuchów. Szukano przede wszystkim różnic w strukturach organizacyjnych, wyposażeniu technicznym i taktyce pożarniczej. Strażakom z Bautzen bardzo podobał się sposób w jaki Lasy Państwowe zapewniają czarterowanie i dyżury samolotów gaśniczych, które wspomagają polskich strażaków w walce z pożarami leśnymi. Za dobre rozwiązanie uznano również polskie struktury Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego utworzonego w oparciu o jednostki PSP i OSP, które przy wystąpieniu dużych pożarów mogą być dysponowane na obszarze całego woj. dolnośląskiego.

Bolesławieccy strażacy zwrócili natomiast uwagę na niemieckie rozwiązania przygotowania na przyczepach długich linii wężowych posiadających dysze wodne, które po rozłożeniu tworzą kilkusetmetrowe kurtyny wodne. Ciekawostką dla bolesławieckich strażaków było również wyposażenie straży w Burghammer posiadającej poduszkowiec do działań ratowniczych na wodzie.

Podsumowując wizytę stwierdzono, że wskazana jest dalsza  kontynuacja spotkań i szkoleń dotyczących zbliżonych zagrożeń na terenie powiatu bolesławieckiego i Bautzen.