Międzynarodowe spotkanie w KP PSP w Zgorzelcu

6 grudnia 2018r. w Komendzie Powiatowej PSP w Zgorzelcu przebywała grupa 50-ciu uczniów klas ponadgimnazjalnych z Portugali, Włoch oraz Polski, wraz z wychowawcami.  Wizyta odbyła się w ramach międzynarodowego programu „Erasmus+”, którego celem jest poznanie kultury oraz sposobu życia w poszczególnych krajach.

Podczas wizyty w KP PSP w Zgorzelcu młodzież zapoznała się ze ścieżką edukacyjną „Ognik” funkcjonującą zgorzeleckiej komendzie. Ponadto gospodarze zaprezentowali  gościom  historię utworzenia zgorzeleckiej formacji PSP, jej współczesne wyposażenie, jak też realizowane przez strażaków zadania. Przy tej okazji szeroko mówiono też o specyfice strażackiej służby.

W ramach wizyty odbył się pokaz sprzętu logistycznego będącego na wyposażeniu komendy. Była to też okazja do zapoznania gości z zasadami postępowania podczas zagrożenia pożarem. Jako przykład niewłaściwego postępowania zaprezentowano próbę gaszenia wodą pożaru tłuszczu na patelni.

Ponieważ wizyta zagranicznych gości miała miejsce w dzień Mikołajek, gospodarze zadbali o to, aby każdy z uczestników projektu otrzymał od strażaków słodycze oraz pamiątkowy kalendarz strażacki.