Milicki Dzień Strażaka

W niedzielę 26 maja, odbyły się w milickim Rynku uroczystości Dnia Strażaka. Podobnie jak w wielu dolnośląskich miastach, Dzień Strażaka był w Miliczu okazją do wręczenia wyróżniającym się strażakom i pracownikom cywilnym awansów, odznaczeń i nagród, ale też jednocześnie do wspólnego świętowania strażaków PSP i OSP oraz mieszkańców. Ten cel został w pełni zrealizowany, zwłaszcza, że dopisała pogoda, więc rynek wypełnił się nie tylko strażakami, ale także mieszkańcami przybyłymi na uroczystości nierzadko całymi rodzinami.

Uroczystości, zgodnie z ceremoniałem rozpoczęły się złożeniem meldunku, który od dowódcy uroczystości mł. bryg. Grzegorza Zmaczyńskiego odebrał zastępca komendanta wojewódzkiego dolnośląskiej PSP st. bryg. Piotr Grzyb. Następnie  odbyło się uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt. Wśród przybyłych gości byli m.in. starosta powiatu Grzegorz Duda, burmistrz gminy Piotr Lech, a także burmistrzowie i wójtowie okolicznych gmin i przedstawiciele służb.

Dla milickich strażaków, zarówno zawodowych jak i ochotników, tegoroczne obchody zaowocowały wieloma dowodami uznania. Wyrazem tego złote, srebrne i brązowe odznaki  „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, a także liczne awanse. M.in. asp. Grzegorz Krzywda awansował na pierwszy oficerski stopień młodszego kapitana. Komendant wojewódzki PSP nadał wyróżniającym się strażakom stopnie ogniomistrza, młodszego ogniomistrza oraz starszego sekcyjnego. Ponadto  grupa strażaków awansowała na wyższe stanowiska służbowe.

Natomiast odznaczenia „Zasłużony dla pożarnictwa” , „Strażak wzorowy” , a także „Za wysługę lat” wręczono najbardziej zaangażowanym i zasłużonym druhom OSP.  Był wśród nich m.in. dh. Stanisław Plewka, który w mundurze strażaka ochotnika spędził 50 lat!  Młodym następcom strażackich wiarusów przyznano „ Młodzieżowe Odznaki Pożarnicze” . Najcenniejszą złotą odznakę otrzymał dh. Jakub Duda z OSP Milicz.