Mobilny „Ognik”  KP PSP Zgorzelec

Funkcjonująca przy Komendzie Powiatowej PSP w Zgorzelcu sala edukacyjna ,,Ognik’’ doczekała się wersji mobilnej. Projekt został sfinansowany ze środków Fundacji ORLEN w ramach programu grantowego ,,Bezpieczne Orlęta’’. Jego zasadniczym celem jest edukacja w zakresie bezpieczeństwa, skierowana do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym.

          W założeniu mobilny „Ognik”, który został utworzony na bazie posiadanych przez KP PSP namiotów pneumatycznych, posłuży do prezentacji przez funkcjonariuszy KP PSP w Zgorzelcu zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Chodzi głównie o wskazanie zagrożeń mogących wystąpić w prywatnych mieszkaniach i domach. Prezentacje przybiorą formę pokazów udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także pokazów spalonego pomieszczenia.

           Zrealizowany program wymagał doposażenia „Ognika” w projektor, ekran, samochodzik strażacki, dymiarkę teatralną i ciepłe drzwi. Wersja mobilna ,,Ognika’’, z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa, co z uwagi na pandemię COVID-19 jest konieczne, została zaprezentowana podczas wizyty strażaków w przedszkolu nr 12 w Zgorzelcu.  W ramach weryfikacji zagrożeń, młodzi uczestnicy spotkania mogli bezpośrednio zapoznać się z metodą sprawdzania ciepłych drzwi.  Ćwiczono także sposoby poruszania się w zadymionym pomieszczeniu i wyświetlono filmy instruktażowe z cyklu „Strażak Florek”. Jednak bezsprzecznie największym zainteresowaniem dzieci cieszył się samochodzik strażacki.

                Przypomnijmy, że z 10 grantów Fundacji ORLEN ,,Bezpieczne Orlęta’’ w skali kraju, pozytywną ocenę uzyskały dwa programy dolnośląskich komend powiatowych. Są to programy opracowane w KP PSP Zgorzelec i KP PSP Kłodzko.