MPKZP

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE ZARZĄDU MPKZP ODBĘDZIE SIĘ 16PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Komendzie Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Dane kontaktowe:
ul. Borowska 138
50-552 Wrocław

  budynek JRG, II piętro   tel. 71  368 23 05         email: mpkzp@kwpsp.wroc.pl

numer konta bankowego MPKZP: 81 1320 1999 0974 3371 2000 0001

Wnioski i inna korespondencja przyjmowane są w Kancelarii Ogólnej Komendy  Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu, ul. Borowska 138 (budynek administracyjny komendy, I piętro, pok.111): 
 – w dni robocze  w godz. 7.30 – 15.30;
 – drogą pocztową lub za pośrednictwem macierzystych jednostek PSP.

Posiedzenia Zarządu MPKZP przy KW PSP we Wrocławiu odbywają się raz w miesiącu; informacje o najbliższym posiedzeniu zamieszczane są na stronie internetowej i w informacjach przesyłanych do jednostek PSP woj.dolnośląskiego.

Wnioski należy składać do dnia posiedzenia Zarządu. Wnioski złożone po tej dacie będą rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu w następnym miesiącu. 

ORGANY MPKZP

Zarząd

Dariusz Jagodziński Przewodniczący
Alina Wnęk Skarbnik
Beata Sypko Sekretarz
Tomasz Mieszała  
Longina Makowska  
Maria Drapiewska  
Dorota Wieczorek  

Komisja Rewizyjna

Krzysztof Stępień Przewodniczący
Maria Szymków  
Tadeusz Frysztak  

Druki do pobrania

. Deklaracja przystąpienia do MPKZP
· Wniosek o udzielenie pożyczki
. Wniosek o rezygnację/skreślenie z listy członków
. Wniosek o zwrot wkładów
· Wniosek o częściowe wycofanie wkładów
· Wniosek o zawieszenie spłaty rat pożyczki
· Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

 

Jednostki PSP woj.dolnośląskiego należące do MPKZP
przy KW PSP we Wrocławiu:

Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu
Komenda Miejska PSP we Wrocławiu
Komenda Powiatowa PSP w Górze
Komenda Powiatowa PSP w Miliczu
Komenda Powiatowa PSP w Oleśnicy
Komenda Powiatowa PSP w Oławie
Komenda Powiatowa PSP w Strzelinie
Komenda Powiatowa PSP w Środzie Śląskiej
Komenda Powiatowa PSP w Trzebnicy
Komenda Powiatowa PSP w Wołowie
Komenda Powiatowa PSP w Zgorzelcu

Akty prawne regulujące pracę  MPKZP przy KW PSP we Wrocławiu

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 roku w sprawie pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych ( link do Dz. U.)
– STATUT