MPKZP Informacje Druki

Wobec ogłoszonego w kraju stanu epidemii, w związku z wprowadzonymi
obostrzeniami dot. m.in. ograniczenia wizyt w KW PSP Wrocław i
jednostkach organizacyjnych PSP, Zarząd MPKZP informuje, iż dokumenty
przeznaczone dla MPKZP najlepiej przesyłać w formie elektronicznej
(skany PDF, pliki) na adres skrzynki poczty elektronicznej
mpkzp@kwpsp.wroc.pl , a następnie oryginały dokumentów przesłać pocztą
tradycyjną. Również wszelkie zapytania czy informacje najlepiej kierować
w formie e-mail na w/w adres.
Inne informacje i komunikaty dot. funkcjonowania MPKZP będą
zamieszczane w zakładce na stronie internetowej KW PSP Wrocław  –
straz.wroclaw.pl/mpkzp/