Na służbowo i… świątecznie

28 bm. w sali konferencyjnej KW PSP odbyła się  odprawa służbowa kierowniczej kadry dolnośląskiej PSP, poświęcona zadaniom czekającym strażaków w najbliższym okresie czasu. Ale był to także dzień ważny z racji zbliżających się świąt wielkanocnych. Po części roboczej przyszedł czas na spotkanie o zupełnie innym charakterze.

Dolnośląski komendant wojewódzki st. bryg. Adam Konieczny przywitał przybyłych do strażaków dostojnych gości – minister Elżbietę Witek, wojewodę dolnośląskiego Pawła Hreniaka, zastępcę komendanta dolnośląskiej KW Policji insp. Dariusza Wesołowskiego, a także kapelana dolnośląskich strażaków ks. Artura Szelę i przedstawiciela ZZS „Florian”, Aleksandra Wesołowskiego.

Otwierając to uroczyste spotkanie komendant Konieczny, przekazał najlepsze życzenia i podziękowania nie tylko w imieniu własnym, ale także kierownictwa resortu. Jak przy tym wskazał, życzenia spokojnych, radosnych  świąt są w przypadku strażaków szczególnie uzasadnione. Wszak okres wiosny niesie ze sobą nie tylko radość odradzającego się życia, ale też wzrost zagrożeń pożarowych.

Podziękowania za strażacką, pełną poświęcenia służbę złożyła minister Elżbieta Witek. Natomiast wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak dołączając się do życzeń i podziękowań, przypomniał, że to już jego trzecie wielkanocne spotkanie ze strażakami. Warto też przypomnieć słowa wojewody wypowiedziane podczas niedawne rocznej odprawy, że dobrze się czuje w gronie strażaków i zawsze chętnie odpowiada na zaproszenia.

Dobrze wśród nas czują się także policjanci, z którym, jak podkreślił, komendant Dariusz Wesołowski, strażacy współpracują na co dzień. Najczęściej jest to współpraca bardzo robocza, bowiem dotyczy wspólnie prowadzonych działań przy rozmaitych zdarzeniach. Tym cenniejsze są spotkania odświętne, kiedy możemy nawzajem sobie podziękować i życzyć spokojnych świąt.

To wielkanocne spotkanie miało także swój wymiar ekumeniczny, o co zadbał ks. Artur Szela przypominając, że nieprzypadkowo atrybutem Wielkanocy jest jajko – symbol życia. A strażacka służba to także życie, które strażacy chronią i niejednokrotnie ratują. Ksiądz kapelan w imieniu własnym oraz księdza arcybiskupa Józefa Kupnego, przekazał dolnośląskim strażakom najlepsze podziękowania za ofiarną służbę oraz życzenia spokojnych radosnych świąt Wielkiej Nocy.