NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE ZARZĄDU MPKZP ODBĘDZIE SIĘ ……