NAJBLIŻSZE ROZPATRYWANIE NADESŁANYCH WNIOSKÓW : 11 grudnia 2020r

Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Komendzie Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Dane kontaktowe:
ul. Borowska 138
50-552 Wrocław

  budynek JRG, II piętro   tel. 71  368 23 05         email: mpkzp@kwpsp.wroc.pl

numer konta bankowego MPKZP:       81 1320 1999 0974 3371 2000 0001

Wnioski i inna korespondencja przyjmowane są w Kancelarii Ogólnej Komendy  Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu, ul. Borowska 138 (budynek administracyjny komendy, I piętro, pok.111): 
 – w dni robocze  w godz. 7.30 – 15.30;
 – drogą pocztową lub za pośrednictwem macierzystych jednostek PSP.

Posiedzenia Zarządu MPKZP przy KW PSP we Wrocławiu odbywają się raz w miesiącu; informacje o najbliższym posiedzeniu zamieszczane są na stronie internetowej i w informacjach przesyłanych do jednostek PSP woj.dolnośląskiego.

Wnioski należy składać do dnia posiedzenia Zarządu. Wnioski złożone po tej dacie będą rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu w następnym miesiącu.