NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE ZARZĄDU MPKZP ODBĘDZIE SIĘ 12.04.2018