NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE ZARZĄDU MPKZP ODBĘDZIE SIĘ 16PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU