NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE ZARZĄDU MPKZP ODBĘDZIE SIĘ 11.12.2017r