Narada konsultacyjno – szkoleniowa marszałek sejmu Elżbiety Witek z Prezesami Ochotniczych Straży Pożarnych

Żródło: KM PSP Legnica

Dnia 16 września 2019r. na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy odbyła się narada konsultacyjno – szkoleniowa marszałek sejmu Elżbiety Witek z Prezesami Ochotniczych Straży Pożarnych, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu legnickiego, jaworskiego i złotoryjskiego.

Spotkanie odbyło się w obecności Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Adama Koniecznego, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Wojciecha Huka, Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Marcina Swenderskiego.

Pan Stanisław Ręcławowicz z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego omówił zadania  Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, uregulowania formalne w relacji Gmina – OSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wybrane informacje z kontroli prowadzonych przez Wojewodę  Dolnośląskiego w KP/M PSP, Starostwach Powiatowych i Gminach województwa.