Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dnia 20 sierpnia 2018 r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę nr 97/2018/Wn01/NZ-ur-lz/D na dofinansowanie zadania pn.: „Średni samochód ratowniczo-gaśniczy”. Wartość zadania: 969 240,00 zł.  Dofinansowanie zadania wynosi: 370 000,00 zł.