Naukowcy i praktycy o ratowniczej gotowości

           „Działania zintegrowanych służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych”, to temat kolejnej konferencji  organizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy. Podejmowanie przez legnicką uczelnię problematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego jest z uwagi na jej profil oczywiste. Ale jednocześnie jest to problematyka pozostająca niezmiennie w centrum uwagi władz wszystkich szczebli, a także służb uczestniczących na co dzień w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa publicznego.

            Z tych względów udział w konferencji wzięli przedstawiciele świata nauki, a także praktycy – funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, ratownictwa medycznego i innych instytucji powołanych do wypełniania zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym. Ponadto, z uwagi na znaczenie konferencji, która jest  forum do prowadzenia szerokiej dyskusji na temat aktualnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, a także służy wypracowywaniu nowych rozwiązań, nad konferencją objęli patronat:  wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, marszałek województwa Cezary Przybylski, prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski oraz rektor PWSZ prof. Ryszard K. Pisarski i dolnośląski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Adam Konieczny.

            W legnickiej konferencji szeroko reprezentowani byli dolnośląscy strażacy, na czele z zastępcą komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotrem Grzybem.  Udział strażaków odzwierciedla dominujący wkład tej formacji  w działania ratowniczo – gaśnicze. Niemniej, jak podkreślano, dla ostatecznego powodzenia każdej akcji, kluczowe znaczenie ma współdziałanie wszystkich służb ratowniczych. Stąd też w toku obrad wiele miejsca poświęcono doskonaleniu procedur, aby w efekcie uzyskać jeszcze lepszą skuteczność .

            Ważnym uzupełnieniem części teoretycznej konferencji były praktyczne pokazy działania służb ratowniczych. Sprawdzeniu gotowości służb do działania służyła przeprowadzona w warunkach pozorowanego zagrożenia, ewakuacja pracowników Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej. Przy okazji warto podkreślić, że legnicka uczelnia posiada własne zaplecze dydaktyczne oraz niezbędną infrastrukturę do prowadzenia warsztatów połączonych z symulacją zdarzeń.