Nie dać się zabić

W dolnośląskich komendach PSP trwa podsumowanie kolejnej kampanii społecznej poświęconej propagowaniu bezpiecznych zachowań w rozmaitych sytuacjach. W ramach ogólnopolskiej akcji koordynowanej przez KG PSP, tuż przed Nowym Rokiem strażacy udawali się do szkół podstawowych, aby wręczyć dzieciom strażackie kalendarze plakatowe na bieżący 2020 rok. Była to jednocześnie znakomita okazja do przeprowadzenia pogadanek czy konkursów i pokazów na temat bezpiecznych zachowań w domu, ale także np. na lodowiskach, sposobów alarmowania służb czy udzielania pierwszej pomocy.

            Takich spotkań odbyło się na terenie Dolnego Śląska kilkaset, a uczestniczyło w nich kilka tysięcy (!) młodych ludzi. To pokazuje skalę zaangażowania strażaków w propagowaniu bezpiecznych zachowań i  uwrażliwianiu na rozmaite zagrożenia. A przecież takich ogólnopolskich akcji społecznych, adresowanych nie tylko do uczniów szkół podstawowych, ale praktycznie do wszystkich grup wiekowych, w tym także do seniorów, jest wiele. Dość tu wspomnieć o kampaniach pod hasłami: Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa, Bezpieczne ferie, Kręci mnie bezpieczeństwo i szereg innych.

            Ze względów oczywistych najwięcej uczestników jest w dużych aglomeracjach jak Wrocław, Legnica, Wałbrzych czy Jelenia Góra. Ponadto bardzo dobrze sprawdzają się działające przy dziesięciu dolnośląskich komendach PSP sale edukacyjne. Są one doskonale wyposażone we wszelki sprzęt oraz materiały poglądowe, służące efektywnemu  prowadzeniu zajęć.

            Działalność o charakterze prewencyjnym i edukacyjnym to proces długotrwały. I nic dziwnego, bowiem wykształcenie odpowiednich nawyków postępowania wymaga systematycznej pracy. Patrząc na bynajmniej nie odosobnione przypadki zatrucia tlenkiem węgla czy utonięć w stawach na skutek załamania się cienkiej tafli lodu, można dojść do mało optymistycznego wniosku, że  ostrzeżenia i nauki są nierzadko lekceważone i  puszczane mimo uszu. To prawda, ale prawdą jest również i to, że coraz więcej, zwłaszcza młodych ludzi potrafi wykonać resuscytację, zaalarmować służby w sytuacjach zagrożenia, zwrócić uwagę rodzicom na zatkane otwory wentylacyjne np. łazienkach  itd. itp. Słowem, sukcesywne ostrzeganie, uwrażliwianie, nauczanie przynosi rezultaty. I taki tez jest nadrzędny cel strażackich kampanii społecznych.