Niebezpieczna „pamiątka” wojny

40 strażaków PSP i OSP oraz 23 policjantów uczestniczyło w zabezpieczeniu akcji usunięcia z centrum Głogowa 100 kilogramowej bomby lotniczej. Na tę „pamiątkę” z czasów ostatniej wojny natrafiono podczas prac budowlanych prowadzonych przy budynku starostwa powiatowego. O skali możliwego zagrożenia świadczy fakt,
iż z pobliskich budynków ewakuowano 416 osób, które ulokowano w pobliskiej szkole podstawowej. Zamknięto też ulice dla ruchu, a w gotowości do udzielenia ewentualnej pomocy medycznej pozostawały cztery zespoły pogotowia ratunkowego.
Niebezpiecznym znaleziskiem zajął się 6 – osobowy patrol saperski. Bombę załadowaną na samochód wywieziono na pobliski poligon w Serbach, gdzie została zdetonowana. (Opr.L.)