Niezidentyfikowana przesyłka na poczcie przy ul. Nowy Świat w Legnicy

Żródło: KM PSP Legnica

W dniu 25 stycznia 2019 r. Dyżurny Operacyjny SK KM PSP w Legnicy otrzymał zgłoszenie, że w budynku Poczty Polskiej pracownicy natrafili na podejrzaną przesyłkę bez oznaczenia nadawcy i odbiorcy. Na miejsce zdarzenia został zadysponowany zastęp z JRG nr 1 w Legnicy oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z JRG nr 2 w Legnicy.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu z JRG nr 1 zabezpieczono teren działań. Kierujący działaniami ratowniczymi po przeprowadzeniu rozpoznania ustalił, że w Urzędzie Pocztowym znajduje się pięciu pracowników i dwóch funkcjonariuszy policji, a przesyłka nie została otwarta. KDR podjął decyzję o odizolowaniu osób mających kontakt z przesyłką,  wyznaczył strefę zagrożenia oraz zakazał wchodzenia i wychodzenia z budynku Poczty do czasu przybycia zastępów SGRChem-Eko. Na miejsce przybył Komendant Miejski PSP w Legnicy. Po dojeździe Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczo-Ekologicznego podjęto decyzję o wprowadzeniu dwóch strażaków zabezpieczonych w kombinezony chemoodporne i sprzęt ochrony dróg oddechowych w celu wykonania pomiarów oraz próby zidentyfikowania zagrożenia. Ratownicy przy wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń pomiarowych wykluczyli zagrożenie radiologiczne i chemiczne. Dokonali oględzin zewnętrznych nieuszkodzonej przesyłki i stwierdzili, że w środku znajduje się materiał stały o strukturze zwartej i nieregularnych krawędziach zapakowany w oryginalne opakowanie foliowe z oznakowaniem zagrożenia biologicznego. W porozumieniu z Państwową Inspekcją Sanitarną MSW podjęto decyzję o zapakowaniu przesyłki w opakowania na odpady medyczne zabezpieczone hermetycznie i zdezynfekowane oraz przekazaniu ich specjalistycznej firmie do utylizacji.

W zdarzeniu brało udział 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej.

Zdjęcia dzięki uprzejmości „Legnica 112”.