Nominacja generalska dla Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

24 lipca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia nominacji generalskiej dolnośląskiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP. Nominację nadbryg. Adamowi Koniecznemu wręczył prezydent RP, Andrzej Duda, w asyście minister MSWiA,  Elżbiety Witek.

W trakcie uroczystości prezydent Duda w okolicznościowym wystąpieniu wskazał m.in. na znaczenie strażackiej formacji w umacnianiu bezpieczeństwa Polaków, podkreślając, że niezwykłą wartością służby straży pożarnej jest wielka odpowiedzialność i poświęcenie. Zaznaczył jednocześnie, że nominacja generalska jest zobowiązaniem do „dalszej służby dla ludzi”.

W uroczystości wzięli udział m.in. ministrowie w Kancelarii Prezydenta RP, sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński,  komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, szefowie służb, a także najbliższa rodzina komendanta Koniecznego.

Nadbryg. Adam Konieczny jest absolwentem  Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył w 1994r. Już w trakcie studiów brał udział w licznych akcjach ratowniczo – gaśniczych, w tym w walce z największym  powojennym pożarem lasów w Europie, w Kuźni Raciborskiej  w 1992r.

Po ukończeniu studiów mł. kpt. Adam Konieczny pełnił służbę na stanowisku dowódcy sekcji w JRG w Piotrkowie Trybunalskim, a od stycznia 1995 r. obejmował kolejne stanowiska w legnickiej PSP. M.in. od1999 r. dowodził kompanią  powodziową Centralnego Odwodu Operacyjnego Dolnośląskiej Brygady Odwodowej, z którą w 2001 r. uczestniczył w akcji przeciwpowodziowej w Warszawie. Za tę akcję został wyróżniony przez prezydenta RP medalem „Za dzielność”. W latach 2006 – 2016 był komendantem miejskim KM PSP w Legnicy.

Od chwili objęcia w lutym 2016 r. stanowiska  Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu,  mocno zaangażował się w sprawy bezpieczeństwa Wrocławia i całego województwa. Aktywnie włączył się w proces utworzenia Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem  Województwa Dolnośląskiego oraz budowę nowej siedziby KW PSP we Wrocławiu. Jednocześnie dowodził wieloma akcjami ratowniczo – gaśniczymi, w tym m.in. w Świebodzicach, gdzie doszło do katastrofy budowlanej.

 

Lech Lewandowski

Zdjęcia:  mł.bryg. Daniel Mucha i st.kpt. Krzysztof Zatorski