Nowa perspektywa szkoleniowa

21.09.2020 r. w KW PSP we Wrocławiu odbyło się spotkanie zespołu ds. opracowania koncepcji nowego poligonu Ośrodka Szkolenia PSP, który planowany jest w miejscowości Tyniec w pobliżu Wrocławia. Poligon stanowi część inwestycji w ramach budowy nowej JRG -3, co ma związek z dynamicznym rozwojem Wrocławskich Bielan i pobliskich Kobierzyc. Natomiast zbudowanie nowego poligonu to przede wszystkim odpowiedź na rosnące potrzeby szkoleniowe, związane z jakościowym i ilościowym rozwojem dolnośląskiej PSP.

Ponadto, co niezmiernie ważne, u podstaw tej decyzji, legły także względy ekonomiczne i organizacyjne. Obecny Ośrodek Szkolenia w Miliczu oddalony jest od Wrocławia o blisko 60 km. Przypomnijmy, że jego utworzenie również miało związek z nowymi potrzebami, szczególnie jeżeli chodzi o ratownictwo specjalistyczne. Wcześniej szkolnictwo pożarnicze we Wrocławiu funkcjonujące na bazie Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego obejmowało wydziały: nauczania, liniowy, sekcje kwatermistrzowsko – techniczną i samodzielne stanowisko ds. kadrowych. W 1997 r. utworzono we Wrocławiu Ośrodek Szkolenia PSP, który obok zadań szkoleniowych pełnił funkcje odwodu operacyjnego komendanta wojewódzkiego PSP.

W miarę rozwoju formacji, ale także zmian organizacyjnych i postępu w wyposażeniu, rosły wymagania. Stało się to szczególnie widoczne w związku z powołaniem do życia w 1995 r. KRSG.  W konsekwencji następowała specjalizacja grup ratowniczych, co zrodziło konieczność rozwoju ściśle ukierunkowanego ratownictwa jak np. wysokościowego, wodno – nurkowego, chemicznego etc.

Ośrodek Szkolenia w Miliczu, który w ostatnich latach został gruntownie zmodernizowany, w pełni odpowiada na potrzeby szkoleniowe. Natomiast niewątpliwie mankamentem jest m.in. jego oddalenie od KW PSP, a także od dolnośląskich komend powiatowych i miejskich PSP.

Te i inne względy spowodowały, że już od dłuższego czasu przymierzano się do utworzenia nowego poligonu i dzięki temu uzyskania nowych możliwości prowadzenia szkoleń specjalistycznych. Obecnie te plany nabierają realnych kształtów. W trakcie spotkania zespołu do spraw opracowania koncepcji nowego poligonu w Tyńcu, dyskutowano o konkretnych rozwiązaniach i możliwościach ich realizacji. W dyskusji uczestniczyli członkowie powołanego zespołu – przedstawiciele Ośrodka Szkolenia PSP oraz grup specjalistycznych: SGPR „Wałbrzych”, SGRWys. „Wrocław -9”, SGRT „Bolesławiec. Ich zadaniem jest takie zaprojektowanie poligonu, aby służył on doskonaleniu zawodowemu z poszczególnych dziedzin ratownictwa na poziomie podstawowym oraz specjalistycznym. Realizacja tego celu pozwoli na uzyskanie dalszego znaczącego postępu w sferze wyszkolenia strażaków, a w konsekwencji wzrostu skuteczności działań ratowniczych.

Tekst i fot. Lech Lewandowski