Nowe kadry ochrony przeciwpożarowej

Pięćdziesięciu kandydatów zgłosiło się  do udziału w kolejnych szkoleniach inspektorów ochrony przeciwpożarowej, organizowanych co roku przez Ośrodek Szkolenia KW PSP we Wrocławiu. Jak informuje  kierownik kursu kpt. Aneta Pazdan, zajęcia przeprowadzono zgodnie z „Programem szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej” zatwierdzonym przez komendanta głównego PSP. W  okresie od 27 lutego do 27 marca odbyło się 66 godzin zajęć teoretycznych i 17 godzin praktycznych.

Szkolenie zwieńczone zostało obowiązkowym przygotowaniem przez każdego uczestnika pracy projektowej, co było jednocześnie warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego. Ten zresztą, przeprowadzony przez komisję pod przewodnictwem naczelnika ośrodka, mł.bryg. Jerzego Ciężkiego, wypadł nadspodziewanie dobrze.  Wszyscy zdający poradzili sobie z odpowiedziami na nierzadko niełatwe pytania i uzyskali niezbędne uprawnienia do wykonywania obowiązków  inspektora ochrony przeciwpożarowej.

Warto przy okazji dodać, że coroczne szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej cieszą się sporym zainteresowaniem. I jest to zresztą naturalne ponieważ zapotrzebowanie na tego rodzaju specjalistów jest duże. Zagrożenie pożarowe występuje przecież powszechnie, stąd też ochrona przeciwpożarowa dotyczy rozmaitych firm i instytucji począwszy od np. kopalni miedzi KGHM po szpitale, warsztaty i wszelkiego rodzaju biura i firmy.

Ale, co także należy odnotować, organizatorzy kolejnych szkoleń bardzo dbają o sukcesywne podnoszenie ich poziomu. To dlatego na koniec zajęć przeprowadzono ankietę prosząc uczestników o ich uwagi i oceny, a także propozycje zmian organizacyjnych. Jak się okazało, sporym uznaniem słuchaczy cieszyły się zajęcia praktyczne, które przeprowadzono w Narodowym Forum Muzyki i w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Z kolei najwięcej emocji dostarczyły zajęcia praktyczne polegające na gaszeniu ognia przy użyciu gaśnicy w specjalnej wannie. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się także pokazy strażackiego sprzętu i wyposażenia, zaprezentowane przez załogę wrocławskiej JRG-3.

Kolejne doroczne szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej dobiegło końca i już teraz rozpoczął się nabór na jego kolejną edycję w przyszłym roku. Chętnych nie brakuje, co najlepiej dowodzi, że na  potrzeby w tym zakresie profesjonalnie i kompleksowo  odpowiada  Ośrodek Szkolenia wrocławskiej KW PSP.

L.L.