Nowe otwarcie w działalności DZ ZEiR Poż RP

2 kwietnia br. w siedzibie KW PSP we Wrocławiu odbył się szósty zjazd wojewódzki Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego  Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Na obrady przybył  reprezentujący Zarząd Główny ZEiR Poż. RP nadbryg. w st. spocz. Zdzisław Politowski. Obecny był dolnośląski komendant wojewódzki PSP st.bryg. Adam Konieczny, a także komendanci miejscy i powiatowi  z terenu Dolnego Śląska oraz księża kościołów katolickiego i prawosławnego. Wśród zaproszonych gości był także przedstawiciel emerytów wojska.

Obecny zjazd był okazją do podsumowania minionej kadencji, nakreślenia głównych zadań na kolejne lata, a także wyboru nowych władz i delegatów na zjazd ogólnokrajowy. Jednocześnie, jak wskazywano, obecne obrady mają szczególne znacznie ponieważ łączą się z 20 leciem działalności związkowej. Przy czym, co mocno akcentowano, właśnie dolnośląska organizacja zrzesza w swoich szeregach ludzi szczególnie zasłużonych, a mianowicie współtwórców projektów historycznych „ustaw pożarniczych” – o Państwowej Straży Pożarnej  i o ochronie przeciwpożarowej. Uchwalone 24 sierpnia 1991 r. ustawy otworzyły drogę do powstania krajowego systemu ratowniczo gaśniczego, będącego do dziś fundamentem polskiego ratownictwa.

Dolnośląska organizacja strażackich emerytów liczy 594 członków zwyczajnych, w tym 83 kobiety. W stosunku do poprzedniego zjazdu stan liczebny związku zwiększył się o 90 członków. Jednocześnie jednak, jak zaznaczył Henryk Bartłomiejczyk, prezentujący te dane w imieniu ustępującego zarządu, na 26 powiatów województwa dolnośląskiego, jest tylko 16 kół. Co więcej, ilość kół była przed laty większa, ale z różnych względów zaprzestały one swojej działalności. Ten fakt to oczywiście wyzwanie dla nowych władz i jedno z głównych zadań na przyszłość.

Wśród obecnie działających kół, co także warto podkreślić największe jest koło legnickie, liczące 83 członków, a na drugim miejscu plasuje się koło wałbrzyskie z liczbą 68 członków. Dynamicznie rozwijają się także emeryckie koła w Lubaniu, Złotoryi oraz koło działające przy Komendzie Wojewódzkiej PSP. Koła w okresie minionej kadencji a więc w latach 2015 – 2019 zorganizowały 199 spotkań okolicznościowych oraz innych przedsięwzięć, w których wzięło udział 5500 osób.

Wielkim i wciąż aktualnym zadaniem realizowanym na rzecz środowiska jest otaczanie opieką i wsparciem najuboższych strażaków emerytów i ich rodziny. Świadczą o tym m.in. dane przedstawione przez komendanta Koniecznego, który wskazał na wzrost liczby osób korzystających ze wsparcia z funduszu socjalnego. W 2016 r przyznano 478 świadczeń, w 2017 r. – 517 ,a w minionym 2018 r. było to już 600 zapomóg i dopłat.

W trakcie obrad wybrano nowe władze DZ ZEiR Poż. RP. Na czele dolnośląskiej organizacji strażaków emerytów stanął Grzegorz Kocon. Natomiast dotychczasowy i wielce zasłużony dla związku Eugeniusz Engel, otrzymał decyzją zjazdu, tytuł honorowego prezesa. Wybrano także dolnośląskich przedstawicieli na zjazd krajowy.