Nowe pojazdy i sprzęt techniczny na wyposażeniu bolesławieckich strażaków

Żródło: KP PSP Bolesławiec

W dniu 18 grudnia 2019 r. w Rynku Bolesławca odbył się uroczysty apel z okazji przekazania do użytku nowych pojazdów ratowniczo gaśniczych oraz zestawów ratownictwa technicznego. Komendant Powiatowy PSP w Bolesławcu bryg. Andrzej Śliwowski otwierając uroczystość powitał liczne grono gości wśród, których byli reprezentujący Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, Główny Specjalista bryg. Marek Hajduk oraz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu Pani Agnieszka Sokołowska.

Głównym celem uroczystości było przekazanie do użytkowania Komendzie Powiatowej PSP w Bolesławcu nowego pojazdu ratowniczo gaśniczego GBA 3/24 Scania o wartości 969 tys. zł., którego zakup finansowany był z środków :

– Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, – 289 tys. zł

– Dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 375 tys. zł.

– Dotacji z funduszu wsparcia PSP pozyskanych od jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych z terenu powiatu bolesławieckiego – 305 tys. zł.

Następnie jednostka OSP w Warcie Bolesławieckiej na swój użytek otrzymała nowy samochód ratowniczo gaśniczy GBA 3/30/5 Volvo o wartości 766 tys. zł., którego zakup finansowany był ze środków :

– Dotacji Komendanta Głównego PSP dla jednostek OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego – 180 tys. zł.

– Dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 240 tys. zł.

– Środków własnych Gminy  Warta Bolesławiecka – 246 tys. zł.

– Dotacji Urzędu Marszałkowskiego woj. dolnośląskiego w ramach konkursu : „Poprawa bezpieczeństwa na terenie woj. dolnośląskiego w roku 2019” – 100 tys. zł.

W dalszej części do użytkowania przekazano też 2 hydrauliczne zestawy ratownictwa technicznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Osiecznicy oraz w Przejęsławiu. Nowo pozyskany sprzęt do ratownictwa drogowego zakupiony został ze środków :

– Dotacji Komendy Głównej PSP dla jednostek OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego –  30  tys. zł.

– Dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla jednostek OSP – 42 tys. zł

– Środków własnych Gminy  Osiecznica – 58 tys. zł

W przekazaniu kluczy do pojazdów oraz symbolicznych aktów udział wzięli również Starosta Powiatowy Tomasz Gabrysiak oraz Wójt Gminy Warta Bolesławiecka Mirosław Haniszewski i Wójt Gminy  Osiecznica Waldemar Nalazek.

Mając na uwadze, że przekazany sprzęt będzie służył ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego, a nierzadko będzie również wykorzystywany w trudnych warunkach działań ratowniczych, nowe pojazdy i wyposażenie poświęcone zostały przez Rektora Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej w Bolesławcu księdza prałata Andrzeja Jarosiewicza.

Komendant Powiatowy dziękując za okazaną pomoc przy pozyskaniu nowego wyposażenia o łącznej wartości 1 mln 865 tys. zł, podkreślił, że tegoroczne zakupy są dobrym przykładem współpracy organów Państwowej Straży Pożarnej, samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, funduszy celowych oraz podmiotów gospodarczych dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców całego powiatu bolesławieckiego.

Po uroczystym apelu strażacy PSP i druhowie OSP wzięli udział w spotkaniu opłatkowym w bolesławieckim ratuszu. Wspólnie ze strażakami życzenia świąteczne składali również Burmistrz Miasta Nowogrodziec Robert Relich, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Barbara Kuduk oraz komendanci Policji, jednostek wojskowych, sąsiednich komend powiatowych PSP, Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolesławiec, Prezes ZOSP RP w Bolesławcu i przedstawiciele bolesławickich podmiotów gospodarczych.