Nowe umundurowanie specjalne strażaków KP PSP w Bolesławcu

Żródło: KP PSP Bolesławiec

            W lipcu 2020 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu otrzymała przesyłkę 16 kompletów nowego umundurowania specjalnego dla strażaków. Jest to kolejny etap realizowanego przez komendę procesu wymiany ubrań specjalnych na umundurowanie wykonane zgodnie z najnowszymi standardami według wzoru z materiałów o wysokich parametrach użytkowych. Nowo zakupione ubrania składają się z 3 części: spodni, kurtki i tzw. kurtki lekkiej, która może być wykorzystywana do zabezpieczenia ratowników podczas działań ratowniczych w przestrzeniach otwartych, np. podczas usuwania skutków wypadków drogowych lub gaszenia pożarów traw, czy ściółki leśnej. Jeden komplet umundurowania specjalnego strażaka to w chwili obecnej koszt ponad 3 500 zł. Wymianę umundurowania, dzięki prowadzonemu Programowi Modernizacji Służb Mundurowych, rozpoczęto w roku 2018. W latach 2018 i 2019 pozyskano łącznie 25 kompletów ubrań, a ich zakupy w tym okresie finansowane były ze środków otrzymanych w ramach programu modernizacji oraz ze środków budżetowych komendy.

W roku 2020 zamówienie w kolejnych 16 kompletów umundurowania możliwe było dzięki środkom pochodzącym z Programu Modernizacji Służb Mundurowych, środków budżetowych komendy, ale także dzięki wsparciu w łącznej wysokości 24 tys. zł. ze strony instytucji zewnętrznych w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Na tegoroczne wsparcie strażaków złożyły się darowizny finansowe od podmiotów :

– Operator Gazociągów przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. w Warszawie – na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych ochronnych dla strażaków, jako zabezpieczenia przed zakażeniem koronawirusem COVID-19,

– Nadleśnictwo Bolesławiec – na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych,

– Nadleśnictwo Złotoryja – na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych.

            Należy dodać, że strażacy podczas codziennej służby posiadają częsty kontakt z osobami poszkodowanymi i innymi użytkownikami pojazdów lub nieruchomości gdzie podejmowane są działania ratownicze. Mając na uwadze powyższe, a także obecną sytuacje epidemiologiczną umundurowanie strażaków często podlega procesowi prana lub dezynfekcji aby zapobiec zakażaniom ratowników. Niestety częstsze pranie i dezynfekcja mundurów wpływa też na ich zwiększone zużycie. Dzięki zakupom umundurowania i ich cyklicznej wymianie w znaczący sposób poprawia się więc bezpieczeństwo i higienę służby strażaków jak również wpływa to na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu bolesławieckiego.

            W imieniu strażaków Komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu dziękujemy  wymienionym podmiotom za bardzo cenne dla nas wsparcie finansowe.