Nowi komendanci powiatowi w dolnośląskich PSP

Na mocy decyzji dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP, w trzech dolnośląskich komendach powiatowych PSP – Kamiennej Górze, Lubaniu  i Oławie, powołano nowych komendantów powiatowych PSP. Akty powołania z rąk komendanta dolnośląskiej PSP st. bryg. Adama Koniecznego otrzymali: bryg. mgr inż. Sławomir Graczyk, który został komendantem w KP PSP Kamienna Góra; mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Szyszło, awansowany na stanowisko komendanta powiatowego PSP  w Lubaniu oraz kpt. mgr inż. Bartłomiej Marcinow, który odtąd jest komendantem powiatowym PSP w Oławie.

1

            Wszyscy nowo powołani komendanci powiatowi PSP to doskonale wykształceni i doświadczeni oficerowie pożarnictwa, którzy od wielu lat pełnią wzorowo służbę na kolejnych stanowiskach służbowych. Ten fakt podkreślił komendant Konieczny wskazując, że obecne decyzje o powołaniu wymienionych oficerów na stanowiska komendantów powiatowych, to wyraz uznania, ale też jednocześnie zobowiązanie. Kierowanie komendami powiatowymi PSP wiąże się z odpowiedzialnością za wszystkie dziedziny życia służbowego, a w dalszej konsekwencji za  realizację zadań związanych z umacnianiem bezpieczeństwa na swoim terenie odpowiedzialności.

2

            Jak jednak wskazano podczas uroczystości we wrocławskiej  KW PSP, nowi komendanci powiatowi dysponują nie tylko niezbędnym przygotowaniem fachowym, ale też ogromnym wieloletnim doświadczeniem zdobytym podczas służby na kolejnych stanowiskach służbowych. Dlatego też zarówno kierownictwo dolnośląskiej KW PSP, jak i nowi komendanci powiatowi są jak najlepszej myśli. Patrzą w przyszłość z przekonaniem, że stawiane przed nimi zadania wypełnią z powodzeniem.